Belzona® 1818

Rýchlo tvrdnúci, na prípravu povrchu nenáročný, abrázii odolný systém ideálny pre opravy plátovaním na povrchoch vystavených vysokej erózii a abrazívnemu prostrediu.
Balenie: 1 kg

Tento materiál má zabudovanú povrchovo nenáročnú technológiu, ktorá mu umožňuje pevné priľnutie k oceľovým podkladom, aj keď je príprava povrchu minimálna alebo ak je podklad silne znečistený olejom alebo vodou. Produkt je možné dokonca aplikovať a vytvrdzovať pod vodou.

Produkt Belzona® 1818 sa dodáva ako dvojzložkový systém, ľahko sa mieša a nanáša bez potreby špeciálnych nástrojov a môže sa aplikovať priamo na podklad bez potreby ďalšieho základného náteru.
Jeho rýchle vytvrdzovanie má za následok minimálne prestoje poškodeného zariadenia a produkt môže byť vystavený plnému mechanickému zaťaženiu už za dve hodiny po aplikácii.

Kľúčové výhody:
 • Vynikajúca odolnosť voči abrázii
  Produkt Belzona® 1818 vykazuje vynikajúcu odolnosť voči abrázii a môže odolávať erózii až do teploty 80 °C.
 • Nenáročnosť na prípravu povrchu
  Materiál môže byť aplikovaný priamo na ručne pripravené, mokré alebo olejom znečistené povrchy a môže byť dokonca aplikovaný pod vodou.
 • Rýchle vytvrdnutie
  Produkt Belzona® 1818 rýchlo vytvrdzuje a umožňuje rýchly návrat do prevádzky. V závislosti od okolitých podmienok môže byť produkt plne mechanicky zaťažený už po 2 hodinách.
 • Jednoduché miešanie a aplikácia
  Na miešanie alebo aplikáciu nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje.
Oblasti použitia:
 • Separátory
 • Kalové čerpadlá
 • Brúsne mlyny
 • Závitovkové dopravníky
 • Sklzy a násypky
 • Hydrocyklóny
 • Oteru vystavené plechy
 • Čerpadlá na drvinu
 • Hriadele, náboje a lopatky miešadiel
 • Potrubie na odsávanie prachu

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

Prospekt

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved