Belzona® 1331

Dvojkomponentný systém navrhnutý na použitie v podmienkach trvalého ponorenia
Balenie: 2,5 a 7,5 l

Náter je vhodný pre použitie do 50 °C. Vykazuje vynikajúcu odolnosť voči erózii v kombinácii so zanedbateľným opotrebením striekacieho zariadenia. Možno ho aplikovať v jednej alebo dvoch vrstvách náteru a môže byť použitý na dosiahnutie hrubej vrstvy filmu (1 250 μm) v jednej vrstve náteru bez stekania.

Možné aplikácie
Po namiešaní produktu a pri aplikácii presne podľa Návodu na použitie je vhodný pre nasledovné aplikácie:
 • sklzy a násypky
 • obvodové zvary
 • potrubné rozvody
 • procesné nádoby
 • pracie jednotky
 • separátory

Náter novej generácie poskytuje vynikajúcu odolnosť voči erózii. Časový interval medzi minimálnym a maximálnym časom aplikácie ďalšieho náteru je 24 hodín, čo umožňuje rýchle dokončenie rozsiahlych aplikácií a zníženie prestojov.

Produkt Belzona® 1331 je dostupný v šedej a bielej farbe. Ľahko sa mieša a aplikuje pri teplote okolia.

Kľúčové výhody:
 • Odolnosť voči erózii-korózii
  Produkt Belzona® 1331 vykazuje vynikajúcu odolnosť voči erózii a korózii v podmienkach ponorenia.
 • Šetrný voči striekaciemu zariadeniu
  Tento bezrozpúšťadlový náter môže byť rýchlo aplikovaný bezvzduchovým striekacím zariadením bez jeho opotrebenia.
 • Aplikácia v hrubej vrstve
  Náter je možné aplikovať striekaním v hrubej vrstve (> 1 250 μm) bez stekania.
Oblasti použitia:
 • Ponorené zariadenia
  Tento náter odolný voči erózii-korózii chráni procesné nádoby, separátory a čerpadlá pracujúce pod hladinou.
 • Výmenníky tepla
  Belzona® 1331 je vhodný na ochranu výmenníkov tepla a kondenzátorov pred poškodením eróziou a koróziou.
 • Vnútorný povlak potrubia
  Náter môže byť použitý ako výstelka potrubia na ochranu obvodových zvarov na vnútorných spojoch.
 • Sklzy a násypky
  Náter môže byť použitý na opravy sklzov a násypiek poškodených účinkami erózie a korózie.

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved