Belzona® 5841

Bariérový ochranný náter pre aplikácie na horúce povrchy
Balenie: 1 kg a 8 kg

Belzona® 5841 je ochranný náter odolný voči vlhkosti prostredia špeciálne vyvinutý na ochranu kovových povrchov.
Náter bol navrhnutý špecificky pre ručne pripravené povrchy zariadení, ktoré nie je možné vyradiť z prevádzky.

Po namiešaní produktu a pri aplikácii podľa Návodu na použitie systém chráni pred koróziou oceľové časti prekryté tepelnou izoláciou.
Produkt Belzona® 5841 je určený pre aplikáciu na horúce povrchy s teplotou v rozsahu 30 až 80 °C.

Kľúčové výhody:
 • Trvalá ochrana
  Nepretržitá ochrana s vynikajúcou odolnosťou voči chemikáliám, nárazom a abrázii.
 • Systém pre prevádzku s premenlivou teplotou
  Môže sa aplikovať v prekrytí s nátermi Belzona® 5831 a Belzona® 5851 na pokrytie rozsahu prevádzkových teplôt medzi 10 °C a 150 °C.
 • Jednoduchá aplikácia
  Na aplikáciu produktu Belzona® 5841 nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje. Materiál nie je náročný na kvalitu prípravy povrchu.
Oblasti použitia:
 • Absorbéry
 • Kolóny
 • Diaľkové vykurovanie
 • Výparníky
 • Odlučovače kvapiek
 • Výmenníky tepla
 • Horúce pramene
 • Trysky
 • Potrubia
 • Čističky
 • Stripéry
 • Procesné nádoby

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved