Belzona® 5813

Ochranný náter pre zabezpečenie rozptylu elektrostatického náboja
Balenie: 4 l

Belzona® 5813 je dvojkomponentný bezrozpúšťadlový náterový systém, ktorý slúži na rozptýlenie elektrostatického náboja. Náter zabezpečí odvedenie povrchového elektrostatického náboja preč z nebezpečných oblastí, kde sú skladované horľavé materiály.
Produkt Belzona® 5813 sa ľahko mieša a aplikuje aj bez potreby použitia špeciálnych nástrojov.

Kľúčové výhody:
 • Rozptýlenie statického náboja
  Povrchový odpor produktu Belzona® 5813 napomáha k rozptýleniu elektrostatického náboja.
 • Excelentná priľnavosť
  Materiál vykazuje vynikajúcu priľnavosť k podkladom ako sú betón a oceľ.
 • Bez rozpúšťadiel
  Náter neobsahuje rozpúšťadlá a preto sa počas vytvrdzovania nezmršťuje. Tiež sa z tohto dôvodu znižujú zdravotné a bezpečnostné riziká pri aplikácii v stiesnených priestoroch.
Oblasti použitia:
 • Zábrany
 • Chemické kanály
 • Filtračné systémy
 • Podlahy
 • Skladovanie palív
 • Silá
 • Nádrže

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

Prospekt

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved