Belzona® 5231 SG Laminate

Priemyselný náter na ochranu podlahových plôch
Balenie: 4 l a 15 l

Belzona® 5231 je dvojkomponentný tekutý náterový systém určený pre podlahové plochy, kde sa vyžaduje chemická, abrazívna a protišmyková odolnosť.
Tento materiál bez obsahu rozpúšťadiel sa ľahko mieša a aplikuje valčekom na rôzne povrchy vrátane betónu a ocele pričom redukuje prestoje vďaka jeho rýchlemu vytvrdzovaniu. Protišmyková odolnosť systému môže byť vylepšená dodatočným primiešaním agregátu tak, aby bol vhodný pre premávku vozidiel aj chodcov.

Produkt Belzona® 5231 znižuje zdravotné a bezpečnostné riziká vďaka svojmu veľmi dobre priľnavému povrchu. Tento trvanlivý náter je dostupný v rôznych farbách vrátane tmavošedej, svetlošedej a žiarivej žltej kvôli zvýšenej viditeľnosti.

Kľúčové výhody:
 • Zlepšená bezpečnosť
  Belzona® 5231 poskytuje protišmykové riešenie s bezšvovým povrchom, pričom možnosť pošmyknutia sa môže byť ďalej redukovaná pridaním dodatočného agregátu.
 • Trvanlivý
  Náter vykazuje výnimočnú chemickú a abrazívnu odolnosť a chráni podlahy dlhodobo.
 • Minimálne prestoje
  Belzona® 5231 je rýchlo tvrdnúci systém, ktorý umožní ľahký pohyb chodcov už po štyroch hodinách po aplikácii a takto znižuje prestoje.
 • Jednoduché použitie
  Tento systém bez obsahu rozpúšťadiel sa ľahko mieša a aplikuje valčekom bez potreby prác za horúca a bez potreby špeciálneho náradia.
Oblasti použitia:
 • Mosty
 • Vzdelávacie zariadenia
 • Nemocnice
 • Priemyselné prevádzky
 • Kuchyne
 • Voľnočasové zariadenia
 • Výrobné závody
 • Trhy
 • Spracovateľské priestory
 • Skladovacie priestory
 • Prepravné sklady
 • Dielne

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved