IA 619

Špeciálny, na povrch necitlivý kyanakrylát dokáže lepiť hrubé, porézne a kyslé povrchy vrátane dreva, kartónu, dyhy, gumy, korku a kože. Stredná doba vytvrdenia i pri nízkej vlhkosti a na kyslom povrchu. Univerzálny typ prevažne pre najširšie použitie.

Balenie 20 g

Návod na použitie

KBU

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved