Oprava praskliny kompresora stlačeného vzduchu

Spoločnosť: Farmaceutická výroba

Zariadenie:

Na kompresore stlačeného vzduchu sa objavili praskliny. Nedostupnosť a tenké steny znemožňovali opravu klasickým vyváraním.

Detaily opravy:

Po vybrúsení bola prasklina opravená materiálom Belzona 1111.

Erozívne - korozívne poškodenie chladiča čpavku

Spoločnosť: Farmaceutická výroba

Zariadenie:

Erozívne - korozívne poškodenie chladiča čpavku

Detaily opravy:

Pred opravou bol povrch zdrsnený otryskaním. Poškodené plochy boli opravené nanesením materiálu Belzona 1311. Následne sa na celú plochu naniesol materiál Belzona 1391 - ochrana do teploty 130 °C. Dátum realizácie: september 2003, august 2007.

Ochrana nádrže proti korózii

Spoločnosť: Farmaceutická výroba

Zariadenie:

Homogenizačná nádrž o objeme 2 000 metrov kubických. Obsahuje kyseliny a zásady v rozličných pomeroch, takže pH sa pohybuje od 2 do 12.

Detaily opravy:

Opravené steny, dno a vrchlík materiálom Belzona 1111, všetky plochy ochránené proti korózii nastriekaním špeciálnej dvojzložkovej epoxidovej farby Belzona 5811.

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved