Belzona® 1391S

Dvojkomponentný systém na ochranu trvalo ponorených zariadení aplikovaný striekaním
Balenie: 10 l

Tento náter je vhodný pre zariadenia prevádzkované pod hladinou pri teplotách do 110 °C. Je vhodný pre vyparovanie mokrou parou do teploty 210 °C. Vykazuje excelentnú korozívnu odolnosť pri zvýšených teplotách. Chemicky odolný voči širokej škále vodných roztokov, uhľovodíkov a procesných chemikálií.

Produkt Belzona® 1391S je náterový systém aplikovaný striekaním s 24-hodinovým intervalom medzi najskorším a najneskorším možným časom aplikácie ďalšej vrstvy. Toto umožňuje rýchlu a efektívnu aplikáciu na rozsiahle plochy, čím sa dramaticky znižujú prestoje.

Kľúčové výhody:
 • Vynikajúca odolnosť voči korózii
  Náter zabezpečuje koróznu odolnosť pre zariadenia prevádzkované v podmienkach trvalého ponorenia až do teploty 110 °C.
 • Vysoká chemická odolnosť
  Tento náter bez obsahu rozpúšťadiel poskytuje vynikajúcu odolnosť voči širokej škále vodných roztokov, uhľovodíkov a procesných chemikálií.
 • Jednoduchá aplikácia striekaním
  Materiál je jednoduché namiešať a aplikovať pomocou bezvzduchového striekacieho zariadenia s ohrevom. Vytvrdzuje pri izbovej teplote a tým redukuje prestoje.
Oblasti použitia:
 • kondenzačné nádrže
 • filtre na morskú vodu
 • výparníky
 • autoklávy
 • destilačné jednotky
 • výmenníky tepla
 • pracie jednotky
 • separátory

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved