Oprava hriadeľa navíjacieho bubna

Spoločnosť: Hutnícka výroba

Zariadenie:

Hriadeľ navíjacieho bubna (navíjanie plechu na studenej valcovni) bol poškodený z priemeru 220 mm na 208 mm v oblasti spojky v dĺžke cca 1 m.

Detaily opravy:

Povrch hriadeľa bol osústružený, očistený, naniesol sa produkt Belzona 1111 v hrúbke 4-8 mm, ktorý sa odsústružil na priemer 217 mm. Ako vrchný náter bol nanesený produkt Belzona 1311 s presahom, ktorý sa po zatvrdnutí prebrúsil.

Oprava poškodených rúrok a rúrkovnice kondenzátora

Spoločnosť: Hutnícka výroba

Zariadenie:

Rúrkovnica a vstupy rúrok kondenzátora vplyvom korózie a erózie boli silne poškodené. Oprava klasickou metódou - vypálenie rúrok, nalisovanie nových by trvala niekoľko mesiacov. Cena opravy touto cestou by bola tiež veľmi vysoká.

Detaily opravy:

Vstupy rúrok (spolu s vyvložkovaním), rúrkovnica, prepážky, komory boli v krátkom čase kompletne opravené a následne natreté produktmi Belzona zo série 1000 ( Belzona 1321, Belzona 1341 ) a 5000 ( Belzona 5811 ).

Poškodenie vertikálneho uloženia ložiska

Spoločnosť: Hutnícka výroba

Zariadenie:

Poškodenie uloženia ložiska

Detaily opravy:

Oprava ložiskového uloženia bola vykonaná materiálom Belzona 1111. Dátum realizácie marec 2006.

Poškodenie čerpadla Q600

Spoločnosť: Hutnícka výroba

Zariadenie:

Poškodenie vnútorného povrchu čerpadla Q600

Detaily opravy:

Pred opravou bol povrch zdrsnený otryskaním. Oprava poškodených častí a plôch bola vykonaná materiálom Belzona 1311. Ošetrenie čerpadla náterom Belzona 1341 za účelom zvýšenia prietokových parametrov a zníženia spotreby elektrickej energie. Dátum realizácie júl - august 2007.

Poškodenie turniketu

Spoločnosť: Hutnícka výroba

Zariadenie:

Abrazívne poškodenie vnútorných plôch turniketu.

Detaily opravy:

Po zdrsnení povrchu otryskaním a po odmastení bol nanesený materiál Belzona 1811, ktorý obsahuje karbidové zrnká a zamedzuje vydieraniu. Dátum realizácie marec 2007.

Poškodenie pogumovania filtra

Spoločnosť: Hutnícka výroba

Zariadenie:

Lokálne chemické poškodenie pogumovania katexového filtra.

Detaily opravy:

Pred opravou bola plocha zdrsnená a odmastená. Poškodená plocha bola opravená nanesením materiálu Belzona 4301. Následne bola plocha ošetrená náterom materiálu Belzona 4311, ktorý má excelentné protichemické parametre. Dátum realizácie december 2004.

Oprava hriadeľa elektromotora Siemens

Spoločnosť: Hutnícka výroba

Zariadenie:

Poškodený hriadeľ elektromotora Siemens pod ložiskom

Detaily opravy:

Po osústružení poškodenej časti sa uskutočnila kvalitná (bez tepelného ohrevu/deformácie) a rýchla oprava (za pár hodín) pomocou materiálu Belzona 1111.

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved