Belzona ® 4911 Magma TX Conditioner

Balenie 0,45 a 3 kg

Aktivačný materiál na zabezpečenie priľnavosti k betónu

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved