IA 403 - Anaeróbny tmel

Anaeróbny tmel. Nahradzuje pevné tesnenia na tuhých strojne opracovaných dieloch (deliace roviny stroj. zariadení, tesní poškodené a poškrabané plochy). Vhodný pre väčšie plochy, príruby, horizontálne členité deliace roviny a pod. Vysoká odolnosť proti olejom, benzínom, vode a mnohým ďalším chemikáliám.

Balenie 50 ml

KBU

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved