Oprava hriadeľa formovaním

Spoločnosť: Výroba plastov

Zariadenie:

Hriadeľ miešadla umelých hmôt bol pod ložiskom poškodený.

Detaily opravy:

Oprava bola uskutočnená produktom Belzona 1111 na kontraformu. Oprava bola uskutočnená za jeden deň.

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved