Belzona® 1593

Materiál na ochranu zariadení pracujúcich pri zvýšených teplotách
Balenie: 3 kg

Dvojzložkový ručne nanášaný epoxidový náter, ktorý je navrhnutý tak, aby poskytoval dlhodobú odolnosť proti korózii a chemikáliám na zariadeniach pracujúcich v nepretržitom ponorení pri teplotách do 160 °C. Tento povlak má dlhý interval medzi minimálnym a maximálnym časom aplikácie ďalšieho náteru a jeho mechanizmus na vytvrdzovanie za studena s plným servisným vytvrdzovaním znižuje prestoje a zaisťuje rýchly návrat zariadenia do prevádzky.

Použitie ako:
Vysokoteplotný epoxidový náter pre zariadenia na výrobu ropy a zemného plynu, ako sú separátory, odpaľovacie nádoby a výparníky pracujúce pri ponorení
Ochrana pred koróziou proti rôznym chemikáliám vo vysokoteplotných zariadeniach vrátane kotlov, kondenzátorov a výmenníkov tepla

Kľúčové výhody:
 • Jednoduché a bezpečné použitie
  Produkt Belzona® 1593 sa ľahko mieša a aplikuje bez potreby použitia špeciálnych nástrojov. Použitie tohto náteru znižuje zdravotné a bezpečnostné riziká a možno ho aplikovať bezpečným spôsobom v uzavretých priestoroch.
 • Vynikajúca odolnosť voči korózii a chemikáliám
  Tento náter poskytuje dlhodobú ochranu pred koróziou dokonca aj v podmienkach ponorenia pri vysokej teplote.
 • Prevádzka pri ponorení a vysokej teplote
  Tento materiál je navrhnutý pre prevádzku pri ponorení vo vodných a uhľovodíkových roztokoch až do teploty 160 °C.
 • Minimalizované prestoje
  Prestoje sú redukované vďaka mechanizmu dodatočného vytvrdzovania produktu Belzona® 1593 aktivovaného pri prevádzkových teplotách.

Referencie:
Oprava deliacej roviny parnej turbíny

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved