Belzona® 4351 Magma CR 5

Vysokoúčinný dvojkomponentný bezrozpúšťadlový ochranný náter odvádzajúci statickú elektrinu s vynikajúcou odolnosťou voči širokej škále chemikálií
Balenie: 1 kg

Belzona® 4351 je náter odvádzajúci statickú elektrinu navrhnutý tak, aby prenášal nahromadený elektrostatický náboj na povrchu mimo nebezpečnú oblasť.
Vďaka svojim vynikajúcim rozptylovým vlastnostiam Belzona® 4351 pomáha eliminovať možnosť vzniku elektrostatického náboja ako zdroja vznietenia tam, kde sa skladujú horľavé materiály.

Tento bariérový náter má vynikajúcu chemickú odolnosť, izoluje betónové a kovové povrchy pred agresívnym chemickým napadnutím. V dôsledku toho sa ideálne hodí na ochranu primárnych a sekundárnych skladovacích priestorov.

Belzona® 4351 je systém vytvrdzujúci za studena bez obsahu rozpúšťadiel, ktorý sa ľahko mieša a aplikuje bez potreby špeciálnych nástrojov.

Kľúčové výhody:
 • Odvod statickej elektriny
  Povrchový odpor produktu Belzona® 4351 má hodnotu medzi 106 a 107 ohmov, čím napomáha rozptylu statického náboja.
 • Vysoká chemická odolnosť
  Náter Belzona® 4351 disponuje odolnosťou voči agresívnym chemikáliám, vďaka čomu je vhodný pre nádrže na skladovanie palív a uhľovodíkov.
 • Vynikajúca priľnavosť
  Belzona® 4351 vykazuje vynikajúcu priľnavosť k betónu, tehlám, nehrdzavejúcej oceli, mäkkej oceli a uhlíkatej oceli.
 • Bez rozpúšťadiel
  Tento systém bez obsahu rozpúšťadiel sa počas vytvrdzovania nezmršťuje a znižuje zdravotné a bezpečnostné riziká aplikácie v uzavretých priestoroch.
Oblasti použitia:
 • hrádze
 • chemické kanály
 • filtračné systémy
 • podlahy
 • skladovanie palív
 • silá
 • nádrže

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved