Belzona® 1381

Dvojkomponentný náter na ochranu zariadení pred eróziou-koróziou pri vyšších teplotách
Balenie: 2,5 a 8,5 l

Materiál je vhodný pre zariadenia prevádzkované pod hladinou pri teplotách do 95 °C. Jeho výhodou je šetrnosť voči striekciemu zariadeniu. V kombinácii s 24-hodinovým intervalom medzi najskorším a najneskorším možným časom aplikácie ďalšej vrstvy umožňuje rýchlu a efektívnu aplikáciu na rozsiahle plochy, čím dramaticky znižuje prestoje.

Tento náter bez rozpúšťadiel vykazuje vynikajúcu chemickú odolnosť. Je dostupný v svetlých farebných odtieňoch, čo zlepšuje viditeľnosť počas aplikácie a kontroly v tmavých nádobách.

Kľúčové výhody:
 • Odolnosť voči erózii-korózii
  Belzona® 1381 vykazuje vynikajúcu odolnosť voči erózii a korózii na zariadeniach prevádzkovaných pod hladinou.
 • Šetrný voči striekaciemu zariadeniu
  Tento bezrozpúšťadlový náter má zloženie šetrné voči striekaciemu zariadeniu, čo napomáha rýchlej aplikácii a spôsobuje zanedbateľné opotrebenie striekacieho zariadenia.
 • Vysoká chemická odolnosť
  Produkt Belzona® 1381 vykazuje odolnosť voči širokej škále chemikálií a poskytuje zariadeniam dlhodobú ochranu.
 • Aplikácia v hrubej vrstve
  Náter je možné aplikovať striekaním v hrubej vrstve (> 1 250 μm) bez stekania.
Oblasti použitia:
 • sklzy a násypky
 • filtre
 • obvodové zvary
 • vnútorné povlaky potrubí
 • procesné nádoby
 • pracie jednotky
 • separátory

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

Prospekt

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved