Belzona® 2941 SP Conditioner

Aktivačný prostriedok, ktorý sa používa na zaistenie priľnavosti k podkladu
Balenie: 0,140 kg

Karta bezpečnostných údajov

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved