Belzona ® 5151 HI-Build Cladding 18 l

Dlhodobá vodotesnosť a zateplenie stien a konštrukcií s možnosťou vytvorenia tepelnej bariéry
a protikondenzačných vlastností

Belzona® 5151 (Hi-Build Cladding) sa úspešne používa už mnoho rokov na zabezpečenie vynikajúcej ochrany v exteriéroch takmer všetkých druhov na budovy a konštrukcie.
Ako ďalší produkt vývoja na základe úspešnej Belzony® 5151 ponúkame nový produkt s  hydroizolačnými vlastnosťami na základe komplexných polymérových a keramických technológií – Belzonu® 5131 (EG-Cladding) – ktorá ponúka výhodné vlastnosti Belzony® 5151, a naviac zabezpečí tepelno-izolačné vlastnosti.
Nízka tepelná vodivosť Belzony® 5131 a jej výnimočne nízka akumulačná schopnosť znamená, že studené povrchy, ošetrené týmto materiálom, sú na dotyk teplejšie a horúce povrchy sú na dotyk chladnejšie.

Jednoduchou aplikáciou získate bezošvú termálnu bariéru, ktorá je ideálna z hľadiska vodotesnosti
a schopnosti zateplenia, použiteľnú na takmer každý druh stavebného materiálu.
Oba produkty sú vhodné rovnako na porézne povrchy ako aj na neporézne podklady.

 • Tehlové murivo
 • Azbestocement
 • Kamenné murivo
 • Hliník
 • Hrubo omietané steny
 • Oceľ s náterom
 • Železný vlnitý plech
 • Existujúce náterové plochy vrátane bituménových

Oba systémy zabezpečia mnohostrannosť aplikácie

 • Vhodné na použitie na porézny aj neporézny podklad.
 • Jednoduchá aplikácia štetkou alebo valcom, aby sa dosiahla požadovaná textúra.
 • Môže sa aplikovať na vlhké povrchy, pretože vďaka mikroporéznosti sa umožní vyschnutie podkladu.

Oba systémy zabezpečia vonkajšiu ochranu budov    

 • Vysoko flexibilný náter, vyhovujúci testom ASTMM D522
 • Výborné zatepľovacie charakteristiky.
 • Nízka priepustnosť kysličníka uhličitého podstatne znižuje riziko premeny na uhličitany.
 • Výborná stabilita v agresívnych prostrediach.
 • Na vonkajších stenách samočistiace schopnosti náteru vylučujú potrebu opakovaného natierania.

Okrem to Belzona® 5131 zabezpečuje úsporu energie

 • Nízka tepelná vodivosť náteru (0,105 W/m/°K) je ideálna na ošetrenie “studených” povrchov, akými sú napríklad vonkajšie steny alebo spodné časti striech a stropov, čím sa podstatne znižuje nebezpečenstvo kondenzácie, a tým rast plesní na studenom povrchu v teplom prostredí. 
 • Odraz a lom lúčov slnečného žiarenia zmenšuje ohrev budovy
  a degradáciu náteru, čím sa dosahuje ešte dlhodobejšia ochrana

Ďalšie úspora nákladov  

 • Náklady na kúrenie sa môžu podstatne znížiť v dôsledku “pocitu tepla” náteru.
 • Náklady na chladenie sa  značne znížia počas horúcich letných mesiacov v dôsledku odrazových vlastností povrchu voči slnečnému žiareniu.
 • Možnosť predchádzania nákladom na rekonštrukčné opravy, ktoré by vznikali pri poškodení kondenzáciou.

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved