Belzona® 5151 HI-Build Cladding

Dlhodobá vodotesnosť a zateplenie stien a konštrukcií s možnosťou vytvorenia tepelnej bariéry a protikondenzačných vlastností
Balenie: 18 l

Belzona® 5151 (Hi-Build Cladding) sa úspešne používa už mnoho rokov na zabezpečenie vynikajúcej ochrany v exteriéroch takmer všetkých druhov na budovy a konštrukcie.
Ako ďalší produkt vývoja na základe úspešného produktu Belzona® 5151 ponúkame nový produkt s hydroizolačnými vlastnosťami na základe komplexných polymérových a keramických technológií – Belzona® 5131 (EG-Cladding) – ktorý poskytuje výhodné vlastnosti produktu Belzona® 5151 a naviac zabezpečí tepelno-izolačné vlastnosti.

Jednoduchou aplikáciou získate bezšvovú termálnu bariéru, ktorá je ideálna z hľadiska vodotesnosti a schopnosti zateplenia, použiteľnú na takmer každý druh stavebného materiálu.

Vhodné na porézne aj na neporézne podklady:
 • Tehlové murivo
 • Azbestocement
 • Kamenné murivo
 • Hliník
 • Hrubo omietané steny
 • Oceľ s náterom
 • Železný vlnitý plech
 • Existujúce náterové plochy vrátane bituménových
Univerzálnosť aplikácie:
 • Vhodné na použitie na porézny aj neporézny podklad.
 • Jednoduchá aplikácia štetkou alebo valcom, aby sa dosiahla požadovaná textúra.
 • Môže sa aplikovať na vlhké povrchy, pretože vďaka mikroporéznosti sa umožní vyschnutie podkladu.
Vonkajšia ochrana budov:
 • Vysoko flexibilný náter, vyhovujúci testom ASTM D522.
 • Výborné zatepľovacie charakteristiky.
 • Nízka priepustnosť kysličníka uhličitého podstatne znižuje riziko premeny na uhličitany.
 • Výborná stabilita v agresívnych prostrediach.
 • Na vonkajších stenách samočistiace schopnosti náteru vylučujú potrebu opakovaného natierania.
Ďalšie úspory nákladov:
 • Náklady na kúrenie sa môžu podstatne znížiť v dôsledku “pocitu tepla” pri styku s náterom.
 • Náklady na chladenie sa značne znížia počas horúcich letných mesiacov v dôsledku odrazových vlastností povrchu voči slnečnému žiareniu.
 • Možnosť predchádzania nákladom na rekonštrukčné opravy, ktoré by vznikali pri poškodení kondenzáciou.

Návod na použitie

Karta bezpečnostných údajov

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved