Belzona ® 1392 Ceramic HT2 3 kg

Náterový materiál do teploty 1200 C pre vodu a tlakovú paru, má vynikajúce proti erozívno- korozívne vlastnosti

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved