Belzona® 1392 Ceramic HT2

Dvojkomponentný náterový systém pre vysoké teploty.
Balenie: 3 kg


Materiál odoláva uhľovodíkom a vodným roztokom. Vykazuje výbornú chemickú odolnosť, obzvlášť v prostredí kontaminovanom kyselinami. Taktiež má vynikajúcu odolnosť voči erózii.

Produkt Belzona® 1392 (Ceramic HT2) môže byť použitý pre nepretržitú prevádzku v podmienkach ponorenia pri teplotách do 120 °C.
Takisto má vynikajúcu odolnosť voči prevádzkovým chemikáliám a odoláva podmienkam pôsobenia tlakovej pary aj rýchleho odtlakovania.

Oblasti použitia
Po namiešaní produktu a použití presne podľa Návodu na použitie je ideálne vhodný pre aplikáciu na nasledovných zariadeniach:
 • výmenníky tepla
 • čerpadlá na odsávanie kondenzátu
 • pracie jednotky
 • kondenzačné nádrže
 • separátory
 • kaloriféry
 • výparníky
 • autoklávy
 • destilačné jednotky
Kľúčové výhody:
 • Vynikajúca odolnosť voči korózii
  Náter je špeciálne navrhnutý na zabezpečenie ochrany pred eróziou-koróziou vo vodných a uhľovodíkových roztokoch kontaminovaných kyselinami.
 • Vysoká chemická odolnosť
  Tento materiál odoláva vode, vodným roztokom a uhľovodíkom až do teploty 120 °C pri nepretržitom ponorení.
 • Jednoduchá aplikácia
  Tento epoxidový náter môže byť aplikovaný štetkou alebo aplikátorom bez potreby použitia špeciálnych nástrojov. Vytvrdzuje pri izbovej teplote.

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved