IA 105 - Vysoko pevnostné zaistenie

Vysoká pevnosť zaistenia pre skrutkové spoje na strojných zariadeniach, ktoré sa za normálnych okolností nemusia rozoberať. Vytvára obtiažne rozoberateľné spoje.

Doporučené pre M5 - M36
Balenie 50 ml

Návod na použitie

KBU

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved