Belzona® 2111 D+A HI-Build

Trvanlivé elastoméry, odolné voči abrázii
Balenie: 0,5 kg

Guma, jeden z hlavných materiálov pre stroje a zariadenia, nevydrží naveky. Či už prírodné alebo syntetické, gumené komponenty nakoniec zlyhajú kvôli opotrebovaniu, mechanickému alebo chemickému poškodeniu alebo poveternostným podmienkam. Výmena alebo konvenčná oprava nie sú ideálnym riešením.
Nahrádzanie si nutne vyžaduje nákladné udržiavanie náhradných  súčiastok na sklade alebo riskovanie, že súčiastky sa stanú nemodernými a nezohnateľnými.
Opravy horúcou vulkanizáciou vyžadujú špeciálne, ťažko manévrovateľné zariadenia a uplatnenie nákladných kvalifikovaných externých dodávateľov.
Systémy Belzona® 2100 poskytujú údržbárom ekonomicky výhodnú alternatívu opráv, renovácií a vytvárania gumených komponentov. Dostupné sú tri rozličné viskozity, aby presne spĺňali Vaše požiadavky pre rôzne aplikácie.

Systémy Belzona® 2100 priľnú takmer ku každému povrchu a poskytujú výbornú odolnosť voči opotrebovávaniu, abrázii a atmosférickym poklesom, vysokú elasticitu, výnimočnú mechanickú pevnosť a fenomenálnu odolnosť voči predĺženiu a roztrhnutiu.

Spoľahlivosť zásob
 • Vyrábané pod ISO 9002 systémom zaručujúcim kvalitu.
 • Možnosť dlhodobého uskladnenia dáva záruku, že materiál bude v prípade potreby k dispozícii.
Jednoduché použitie
 • Vytvrdnutie pri nízkych teplotách eliminuje potrebu špeciálnych nástrojov alebo drahého, objemného vulkanizačného zariadenia.
Univerzálna aplikácia
 • Malé alebo veľké oblasti ošetrené pri jednom úkone.
 • Pevne sa viaže k širokému rozsahu substrátov vrátane prírodnej gumy, nitrilu, neoprénu, SBR, polyuretánu, PVC, ocele, medi, hliníka a betónu.
 • Dobrá elektrická odolnosť.
Trvanlivosť
 • Vynikajúca odolnosť voči nárazom a abrázii. Pri testovaní Taberovým prístrojom pri použití kolies H18 a 1 kg záťaže je objemová strata 33 mm3/1000 cyklov.
 • Výborná odolnosť voči širokému spektru chemikálií.
 • Odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom.
 • Výnimočná mechanická pevnosť.
 • Vysoká elasticita. Typická hodnota predĺženia pri zlomení (podľa ASTM D412) je 550 %.
Dostupné v 3 rozličných viskozitách pre splnenie Vašich požiadaviek.
Belzona® 2111 – pastovitý materiál pre renovácie komponentov do hrúbky 25 mm bez stekania, aj na vonkajšie povrchy.
Belzona® 2121 – náterový systém so strednou viskozitou aplikovaný v dvoch vrstvách, každá 0,5 mm, aby zabránili abrázii a chemickému pôsobeniu.
Belzona® 2131 – tekutý systém s nízkou viskozitou pre výrobu bezkazových odliatkov a presných výliskov komponentov.

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

Technický list

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved