Belzona® 4981 Magma HT Conditioner

Kondicionér pre vyššie teploty na prípravu povrchov pred aplikáciou produktu Belzona® 4181 (AHR-Magma Quartz)
Balenie: 0,45 a 3 kg

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved