IA 609

Nízka viskozita a vysoká rýchlosť spojovania pre elastoméry, gumu, viton a pri spojení s primerom IA 845 lepení polyolefínov a PTFE.

Balenie 20g a 50g

Návod na použitie

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved