Belzona ® 1811 Ceramic Carbide

Balenie 2 a 20 kg
Zabezpečí vynikajúcu ochranu proti abrazívnemu pôsobeniu
Abrázia je veľkým problémom, s ktorým sa musia vysporiadať mnohé priemyselné odvetvia. Všade tam, kde nejaký materiál naráža alebo sa kĺže po povrchu, možno očakávať, že vznikne problém odierania. Belzona ® 1811 a Belzona ® 1812 sú vysoko špecializované kompozity, v ktorých sa kombinuje vysoká odolnosť voči abrázii a vlastnosťou polymerického tmelu. Používajú sa na opravu, ochranu alebo zmenu vlastností zariadení, ktoré sú vystavené značnej abrázii alebo erózii. Belzona ® 1811 už mnoho rokov poskytuje riešenia problémov značného opotrebenia (od hrubých abrazívnych médií až po práškové palivo) a existuje dlhý zoznam takýchto úspešných riešení. Pre situácie, kde eróziu spôsobuje jemný prášok - napr. pri výrobe cementu - alebo všade tam, kde je nebezpečie prilipnutia alebo zanášania, bola vyvinutá Belzona ® 1812. Táto využíva novú generáciu živíc na dosiahnutie uzavretého unikátneho vysokoodolného systému voči abrázii. Tak sa vytvorí hladší a zároveň trvanlivý kompozit, ktorý je možné nanášať v tenších vrstvách, čím sa zabezpečia lepšie možnosti modifikovať profily a zlepšiť prietok
Belzona ® 1811 a Belzona ® 1812 sú vhodné na použitie v širokej škále zariadení ako sú:
 • Cyklóny
 • Násypníky
 • Obežné kolesá, rotory
 • Sklzné žľaby
 • Centrifúgy
 • Trysky
Jednoduchosť použitia
 • Jednoduchá aplikácia na každý povrch
 • Vytvrdnutie za studena, nevytvára napätie ani deformáciu
 • Nevyžaduje žiadne špeciálne zmiešavacie alebo aplikačné nástroje
 • Jednoduché zmiešanie podľa objemového pomeru
Široké pole použitia
 • Naviaže sa na každý pevný podklad vrátane ocele, liatiny, čadiča, betónu a hliníka
 • Odolnosť voči širokej škále chemikálií
 • Pracovný rozsah od -40°C do + 150°C
Efektívnosť v prevádzke
 • Odolnosť voči abrázii porovnateľná s čadičom
 • Zabezpečí bezošvé antiabrazívne obloženie
Rôznorodosť použitia
 • Krátky čas vytvrdnutia zabezpečí, že opravené zariadenie môže opäť pracovať za veľmi krátky čas
 • Vytvorenie zdokonaleného profilu, čím sa zvýši prietok a zmenšia sa turbulencie
 • Tenučké alebo hrubšie vrstvy podľa potreby a ostré hrany potrebné na dokonalú povrchovú úpravu
Užívateľsky nenáročné
 • Bez rozpúšťadla
 • Bez nebezpečia požiaru
 • Žiaden prach alebo iný uvoľňujúci sa materiál nie je primiešaný

Návod na použitie

KBU pre tvrdidlo

KBU pre základ

© 2020 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved