Opravy uložení


Hutnícky závod

  • Datum aplikácie: 2006 - 2011

  • Zariadenie: Prevodovka

  • Produkt: Belzona 1111

  • Rozmery: Priemer 165 - 406mm, Opracovaná dlžka 110 - 130 mm

Hutnícky závod

  • Datum aplikácie: 2008

  • Zariadenie: Vertikálny valec valcovacej stolice

  • Produkt: Belzona 1111

  • Rozmery: Priemer 620 mm, Opracovaná dĺžka 150 mm

© 2024 SLOVCEM, spol. s r.o. All Rights Reserved